VýstavaVýzva pro umělce 2016

Sinutecké kuropění – obrazová výzdoba kaple
Umělci nejmladší generace z Ústí nad Labem a Prahy spojili své síly, aby společně přivedli k životu kapli sv. Víta v Sinutci. Tomuto sakrálnímu prostoru bude navrácen oltářní obraz, celková nástěnná výzdoba a v neposlední řadě i vitrážová úprava oken. Vystavující autoři k prostoru přistupují s respektem a se ctí k tradicím, ale zároveň zůstávají věrni svému výtvarnému výrazu a současnému uměleckému jazyku. K vidění budou kromě tradiční malby také experimentální materiálové fotografie, instalace a rytectví. Rádi bychom, aby se z místa stal oblíbený cíl poutníků a zároveň zdroj inspirace pro podobné projekty v malebném okolí.

Alžběta Kočvarová
Matěj Lipavský
Pavel Matoušek
Daniela Šrámková
Marie Vránová


Marie Vránová - závěsný obraz "Lidovost šišky"
Pocházím z jižní Moravy. V české krajině jsem se setkala s typickou lidovostí, která je tvořena rukama lidí, jež zde žijí. Česká krajina je silně ovlivněna německou kulturou, která je patrná i ve výzdobě lidových staveb. Zaujala mne osobitá výzdoba na štítech domů, tvořená ornamenty ze šišek. Šišky jsou kladeny rytmicky vedle sebe tak, že vytvářejí ornamenty, nebo jen ozdobné květiny. Začala jsem hledat rytmičnost v přírodě. Z cest po Čechách mi zůstala fotografie zachycující jeden z těchto štítů. Na tuto fotografii jsem začala navazovat. Vznikají postupně obrazy plné šišek. Pokračuji v jednoduchém rytmu záznamu krajinných přírodnin, ornamentem s využitím minimální barevnosti, zemitých barev, záznamem hutnosti tvarů rostoucích v krajině. Pro tento prostor jsem jeden z obrazů nafotila a upravila. Fotografii jsem použila pro kompozici oltářního závěsného obrazu o rozměru 140x260cm. Šišky zde zobrazují v několika vrstvách změť, která se v dolní části mění na řád. Řád je zde udáván náboženstvím, doktrínou. Ve chvíli kdy pocítím řád, vše se stává pochopitelnější a zřetelnější. Obraz odráží zrcadlo, i když jsem k němu zády, ve chvíli kdy zvednu zraky k němu, řád se vyjeví. V posledním momentu odchodu jej tedy ještě uvidím, a z kaple si jej odnáším v mysli.

Návštěvu kaple si můžete domluvit s paní Ditrichovou ze Sinutce, č. p. 13 (tel. 608 524 037, e-mail: libuse.buriankova@seznam.cz), která vám ji ochotně otevře.
Další info: Událost na FB